NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/197/05Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 września 2005w sprawie zabezpieczenia wydatkowania środków w formie zabezpieczenia wekslem in blanco na realizację stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit e, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203).

Uchwała nr XXVI/197/05
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 września 2005


w sprawie zabezpieczenia wydatkowania środków w formie zabezpieczenia wekslem in blanco na realizację stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit e, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203).


treść uchwały (137kB) zip

metryczka


Opublikował: Magdalena Szczepanik (28 października 2005, 13:15:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1691