Uchwała nr XXI/155/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 września 2020zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2020 - 2036.Na podstawie art. 226 – 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) zarządzam, co następuje:

Uchwała nr XXI/155/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 września 2020


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2020 - 2036.

Na podstawie art. 226 – 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) zarządzam, co następuje:Treść uchwały
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (19 października 2020, 14:18:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 57