NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIV/168/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 18 grudnia 2020w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2021-2040.Na podstawie art. 226 – 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378) po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/168/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 18 grudnia 2020


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2021-2040.

Na podstawie art. 226 – 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378) po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:


Treść uchwały
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (31 grudnia 2020, 12:13:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 626