NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIV/170/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 18 grudnia 2020w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Płużnica na 2021 r.Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w zw. z § 44 ust. 1 Statutu Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5303) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/170/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 18 grudnia 2020


w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Płużnica na 2021 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w zw. z § 44 ust. 1 Statutu Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5303) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Płużnica na 2021 r. Plany pracy stanowią załączniki 1-4 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Płużnica i Przewodniczącym Komisji Rady Gminy Płużnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (521kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (31 grudnia 2020, 12:20:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 490