NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIV/173/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 18 grudnia 2020w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres dłuższy niż 3 lata umowy najmu lokali użytkowych w budynku szkoły w Wiewiórkach stanowiącej mienie komunalne Gminy PłużnicaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/173/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 18 grudnia 2020


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres dłuższy niż 3 lata umowy najmu lokali użytkowych w budynku szkoły w Wiewiórkach stanowiącej mienie komunalne Gminy Płużnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata, której przedmiotem są lokale użytkowe o łącznej pow. 105 m2 stanowiący Mienie Komunalne Gminy Płużnica, położone w budynku Szkoły w miejscowości Wiewiórki.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (180kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (31 grudnia 2020, 12:30:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 468