Uchwała nr XXIX/214/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 8 lipca 2021w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej sołectwa Dąbrówka w Gminie PłużnicaNa podstawie: art. 36 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), §29 Statutu: Sołectwa Dąbrówka (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019 r. poz. 749) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXIX/214/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 8 lipca 2021


w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej sołectwa Dąbrówka w Gminie Płużnica

Na podstawie: art. 36 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), §29 Statutu: Sołectwa Dąbrówka (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019 r. poz. 749) uchwala się co następuje:


§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady sołeckiej w sołectwie Dąbrówka w Gminie Płużnica, w terminie 26 lipca 2021 r. o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Dąbrówce. Na przewodniczącego zebrania wyznacza się radną Alicję Łazarską.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia w zastępstwie innego radnego na przewodniczącego zebrania, jeżeli wyznaczony uchwałą radny z nadzwyczajnych przyczyn nie może uczestniczyć w zebraniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (160kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (9 lipca 2021, 12:27:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64