Uchwała nr XXIX/215/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 8 lipca 2021w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Płużnica do 2030 rokuNa podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz.1378, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXIX/215/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 8 lipca 2021


w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Płużnica do 2030 roku

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz.1378, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) uchwala się co następuje:


§ 1. Uchwala się „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Płużnica do 2030 roku” stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Płużnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (1710kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (9 lipca 2021, 12:30:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91