Uchwała nr XXX/218/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 26 sierpnia 2021w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Płużnica na rok szkolny 2021/2022Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/218/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 26 sierpnia 2021


w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Płużnica na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się następujące średnie ceny jednostek paliwa w Gminie Płużnica na rok szkolny 2021/2022:

1) olej napędowy – 5,41 zł za litr;
2) benzyna bezołowiowa Pb 95 – 5,61 zł za litr;
3) benzyna bezołowiowa Pb 98 – 5,90 zł za litr;
4) gaz LPG – 2,52 zł za dm3.

§ 2. Średnie ceny jednostek paliwa obowiązują do dnia 31 sierpnia 2022 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (161kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4219 z dnia 2021-08-31

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (3 września 2021, 14:19:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64