Uchwała nr XXX/219/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 26 sierpnia 2021w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa i do Rad Sołeckich w Gminie PłużnicaNa podstawie art. 36 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), § 29 Statutu sołectw Dąbrówka, Działowo i Wieldządz (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019 r. poz. 749) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXX/219/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 26 sierpnia 2021


w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa i do Rad Sołeckich w Gminie Płużnica

Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), § 29 Statutu sołectw Dąbrówka, Działowo i Wieldządz (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019 r. poz. 749) uchwala się co następuje:


§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających na Sołtysa w sołectwie Wieldządz i do Rad Sołeckich w sołectwach Dąbrówka i Działowo w Gminie Płużnica, określa się terminy i miejsca zebrań wiejskich oraz wyznacza się przewodniczących zebrań w załączniku do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego rady do wyznaczenia w zastępstwie innego radnego na przewodniczącego zebrania, jeżeli wyznaczony uchwałą radny z nadzwyczajnych przyczyn nie może uczestniczyć w zebraniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (216kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (3 września 2021, 14:21:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 59