NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/201/05Rady Gminy Płużnicaz dnia 2 listopada 2005w sprawie przejęcia zabudowanej nieruchomości we wsi Płużnica na rzecz Gminy Płużnica oraz uchylenia Uchwały Nr XXIV/184/05. Na postawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 6 pkt.10, art. 13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087)

Uchwała nr XXVII/201/05
Rady Gminy Płużnica
z dnia 2 listopada 2005


w sprawie przejęcia zabudowanej nieruchomości we wsi Płużnica na rzecz Gminy Płużnica oraz uchylenia Uchwały Nr XXIV/184/05.

Na postawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 6 pkt.10, art. 13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087)


treść uchwały 201 (154kB) zip

metryczka


Opublikował: Magdalena Fiałkowska (30 grudnia 2005, 13:33:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1953