NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/244/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 listopada 2021w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Nowej Wsi KrólewskiejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), w związku z art. 13 ust. 2 i 2 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/244/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 listopada 2021


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Nowej Wsi Królewskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), w związku z art. 13 ust. 2 i 2 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) uchwala się, co następuje:


 § 1. Wyraża się zgodę na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Płużnica, zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr ewid. 242/31 o pow. 0,7108 ha, położoną w Nowej Wsi Królewskiej, Gmina Płużnica, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1W/00011299/4, z przeznaczeniem na cele publiczne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (209kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (29 listopada 2021, 15:25:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 320