NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIV/251/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 grudnia 2021w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatkówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 i 1834) oraz art. 263 ust. 2,3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXIV/251/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 grudnia 2021


w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 i 1834) oraz art. 263 ust. 2,3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) uchwala się co następuje:


 
 § 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Płużnica na 2021 rok, które nie wygasają z upływem 2021 roku oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Treść uchwały (338kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (31 grudnia 2021, 10:55:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 461