NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIV/252/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 grudnia 2021w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego we wsi Płużnica w budynku remizo – świetlicy stanowiącym mienie komunalne Gminy PłużnicaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/252/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 grudnia 2021


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego we wsi Płużnica w budynku remizo – świetlicy stanowiącym mienie komunalne Gminy Płużnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) uchwala się, co następuje:


 
 § 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu z tym samym najemcą na okres do 3 lat, której przedmiotem jest lokal użytkowy o pow. 11,66 m2 składający się z jednego pomieszczenia w budynku remizo – świetlicy w Płużnicy z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Przyjęć Interesantów Policji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (203kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (31 grudnia 2021, 10:57:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 415