NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIV/254/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 grudnia 2021w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Płużnica.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2, art. 36, art. 37 i art. 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) § 3 ust. 1 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXIV/254/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 grudnia 2021


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Płużnica.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2, art. 36, art. 37 i art. 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) § 3 ust. 1 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) uchwala się co następuje:


 
 § 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Wójta Gminy Płużnica należne od dnia 1 sierpnia 2021 r. w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 10 250,00 zł
2) dodatek funkcyjny w kwocie - 3 150,00 zł
3) dodatek specjalny w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie - 4 020,00 zł,
4) dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (213kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (31 grudnia 2021, 11:05:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 478