NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIV/259/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 grudnia 2021w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Płużnica na 2022 r.Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w zw. z § 44 ust. 1 Statutu Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5303) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/259/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 grudnia 2021


w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Płużnica na 2022 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w zw. z § 44 ust. 1 Statutu Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5303) uchwala się, co następuje:


  § 1. Przyjmuje się plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Płużnica na 2022 r. Plany pracy stanowią załączniki 1-5 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Płużnica i Przewodniczącym Komisji Rady Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (1567kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (31 grudnia 2021, 11:21:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 673