NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIV/248/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 grudnia 2021w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2022-2040Na podstawie art. 226 - 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/248/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 grudnia 2021


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2022-2040

Na podstawie art. 226 - 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:


Treść uchwały
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (4 stycznia 2022, 10:25:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 506