Uchwała nr XXVII/203/05Rady Gminy Płużnicaz dnia 2 listopada 2005w sprawie przystąpienia Gminy Płużnica do Pilotażowego Programu LEADER+ Sektorowego Programu Operacyjnego , „Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich / 2004 – 2006 / Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19,art.18 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 120.

Uchwała nr XXVII/203/05
Rady Gminy Płużnica
z dnia 2 listopada 2005


w sprawie przystąpienia Gminy Płużnica do Pilotażowego Programu LEADER+ Sektorowego Programu Operacyjnego , „Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich / 2004 – 2006 /

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19,art.18 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 120.


treść uchwały 203 (617kB) zip

metryczka


Opublikował: Magdalena Fiałkowska (3 stycznia 2006, 10:38:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1554