NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIX/217/05Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 grudnia 2005w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Płużnica we wsi Bągart. Na postawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782).

Uchwała nr XXIX/217/05
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 grudnia 2005


w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Płużnica we wsi Bągart.

Na postawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782).


treść uchwały 217 (128kB) zip

metryczka


Opublikował: Magdalena Fiałkowska (9 stycznia 2006, 09:35:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2059