NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIX/310/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 14 września 2022w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobieraniaNa podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 36 pkt. 2 lit. l, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, poz. 1296, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, poz. 66, poz. 1079, poz. 1692 i poz. 1700) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXIX/310/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 14 września 2022


w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 36 pkt. 2 lit. l, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, poz. 1296, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, poz. 66, poz. 1079, poz. 1692 i poz. 1700) uchwala się co następuje:


Treść uchwały (404kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4682 z dnia 2022-09-21

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (21 września 2022, 12:59:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 221