NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIX/311/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 14 września 2022w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostrowo na lata 2022-2032Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 10, 12, 14, 15 i 17, art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXIX/311/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 14 września 2022


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostrowo na lata 2022-2032

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 10, 12, 14, 15 i 17, art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Ostrowo na lata 2022 - 2032, który został przyjęty uchwałą nr 2/2022 zebrania wiejskiego sołectwa Ostrowo z dnia 12 września 2022 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (1508kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (21 września 2022, 13:01:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 319