Uchwała nr XLI/316/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 października 2022w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieliNa podstawie i w związku z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) oraz Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 i 922, z 2015 r. poz. 868,. z 2016 r. poz. 1029, z 2017 r. poz. 630, z 2018 r. poz. 638, z 2019 r. poz. 249, 1587 i 2441, z 2020 r. poz. 1491, z 2021 r. poz. 787, z 2022 r. poz. 1057) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XLI/316/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 października 2022


w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie i w związku z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) oraz Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 i 922, z 2015 r. poz. 868,. z 2016 r. poz. 1029, z 2017 r. poz. 630, z 2018 r. poz. 638, z 2019 r. poz. 249, 1587 i 2441, z 2020 r. poz. 1491, z 2021 r. poz. 787, z 2022 r. poz. 1057) uchwala się, co następuje :


Treść uchwały (249kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (3 listopada 2022, 14:09:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 211