Uchwała nr XLI/317/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 października 2022zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2022 - 2040 Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/317/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 października 2022


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2022 - 2040

Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (3 listopada 2022, 14:58:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157