NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/321/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 23 listopada 2022w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w BydgoszczyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/321/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 23 listopada 2022


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Płużnica od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy na własność nieruchomości położonej w miejscowości Pólko obręb geodezyjny Pólko stanowiącej działkę nr 73/4. o pow. 0,3403 ha.

§ 2. Nabycie nieruchomości określonej w § 1 następuje na cele związane z realizacją zadań własnych w zakresie kultury i kultury fizycznej – budowa świetlicy wiejskiej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (213kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (5 grudnia 2022, 08:53:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 444