NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIV/345/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 stycznia 2023w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa sołectwa Nowa Wieś Królewska oraz do Rady Sołeckiej sołectwa Działowo w Gminie PłużnicaNa podstawie art. 36 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), § 26 ust. 2 Statutu sołectwa Nowa Wieś Królewska oraz § 26 ust. 2 Statutu sołectwa Działowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019 r. poz. 749) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLIV/345/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 stycznia 2023


w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa sołectwa Nowa Wieś Królewska oraz do Rady Sołeckiej sołectwa Działowo w Gminie Płużnica

Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), § 26 ust. 2 Statutu sołectwa Nowa Wieś Królewska oraz § 26 ust. 2 Statutu sołectwa Działowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019 r. poz. 749) uchwala się co następuje:


 § 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających na Sołtysa sołectwa Nowa Wieś Królewska w Gminie Płużnica, w terminie 20 lutego 2023 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Królewskiej. Na przewodniczącego zebrania wyznacza się radnego Jana Simsona.

§ 2. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Działowo w Gminie Płużnica, w terminie 20 lutego 2023 r. o godz. 14:00 w świetlicy wiejskiej w Działowie. Na przewodniczącego zebrania wyznacza się radną Alicję Łazarską.

§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia w zastępstwie innego radnego na przewodniczącego zebrania, jeżeli wyznaczony uchwałą radny z nadzwyczajnych przyczyn nie może uczestniczyć w zebraniu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (211kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (6 lutego 2023, 14:13:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 334