NULL string(0) ""

Uchwała nr LVII/426/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 5 grudnia 2023w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości na okres do 3 latNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LVII/426/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 5 grudnia 2023


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości na okres do 3 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama część nieruchomości położonej w miejscowości Płużnica, obręb geodezyjny Płużnica, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 138/14 zapisanej w księdze wieczystej nr TO1W/00017489/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (208kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (12 grudnia 2023, 10:23:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 532