NULL string(0) ""

Uchwała nr LVIII/441/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 grudnia 2023w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/171/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LVIII/441/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2023


w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/171/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchyla się uchwałę nr XXV/171/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiana i wynajmowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (208kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (9 stycznia 2024, 15:07:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 268