NULL string(0) ""

Uchwała nr LVIII/442/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 grudnia 2023w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłość oraz bezczynność organu administracji w załatwianiu sprawyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LVIII/442/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2023


w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłość oraz bezczynność organu administracji w załatwianiu sprawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uznaje się za zasadną skargę na przewlekłość oraz bezczynność organu administracji w załatwianiu sprawy.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania o sposobie rozpatrzenia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (213kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (9 stycznia 2024, 15:10:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 330