NULL string(0) ""

Uchwała nr LVIII/433/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 grudnia 2023zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2023 - 2040Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LVIII/433/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2023


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2023 - 2040

Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (9 stycznia 2024, 15:23:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 369