NULL string(0) ""

Uchwała nr LIX/444/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 25 stycznia 2024w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości BartoszewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIX/444/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 25 stycznia 2024


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bartoszewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bartoszewice, obręb geodezyjny Czaple oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 155/18 o pow. 0,1683 ha dla której urządzona jest księga wieczysta nr TO1W/00025427/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział Ksiąg Wieczystych;

§ 2. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości pokryje Gmina Płużnica w całości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (210kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (30 stycznia 2024, 08:20:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 245