NULL string(0) ""

Uchwała nr LIX/445/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 25 stycznia 2024w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w BydgoszczyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r.,poz. 2329 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIX/445/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 25 stycznia 2024


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r.,poz. 2329 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Płużnica od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy na własność nieruchomości położonej w miejscowości Wieldządz obręb geodezyjny Wieldządz stanowiącej działkę nr 209/3 o pow. 0,5693 ha.

§ 2. Nabycie nieruchomości określonej w § 1 następuje na cele związane z realizacją zadań własnych w zakresie poprawy warunków wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (216kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (30 stycznia 2024, 08:23:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 276