NULL string(0) ""

Uchwała nr LIX/452/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 25 stycznia 2024w sprawie rozpatrzenia wniosku o utworzenie pomników przyrody - alei drzew na terenie gminy PłużnicaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 241 i art. 246 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:

Uchwała nr LIX/452/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 25 stycznia 2024


w sprawie rozpatrzenia wniosku o utworzenie pomników przyrody - alei drzew na terenie gminy Płużnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 241 i art. 246 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:


§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku o utworzenie pomników przyrody - alei drzew na terenie gminy Płużnica, wniosek uznaje się za bezzasadny z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przewodniczącego Rady Gminy zobowiązuje się do powiadomienia wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku poprzez przesłanie niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (216kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (30 stycznia 2024, 10:20:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 343