NULL string(0) ""

Uchwała nr LXI/462/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 26 lutego 2024w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w PłużnicyNa podstawie art. 48 ust. 5 i 6 pkt.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2023, poz. 991 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXI/462/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 26 lutego 2024


w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy

Na podstawie art. 48 ust. 5 i 6 pkt.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2023, poz. 991 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1. Powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy w składzie:
1) Elżbieta Wiśniewska – przewodniczący Rady Społecznej – pełniąca funkcję Wójta Gminy Płużnica
2) Dorota Wąż - Przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
3) Szymon Dudzik - członek Rady Społecznej
4) Józef Kucięba - członek Rady Społecznej
5) Barbara Piłat - członek Rady Społecznej
6) Władysław Łukasik - członek Rady Społecznej
7) Alina Wiercioch - członek Rady Społecznej
8) Kamil Radzki - członek Rady Społecznej
9) Monika Stachewicz-Siwek - członek Rady Społecznej.

§ 2. Zwołuje się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy dnia 13 marca 2024 r., w Urzędzie Gminy w Płużnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (214kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (4 marca 2024, 08:11:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 347