NULL string(0) ""

Uchwała nr LXII/470/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 marca 2024w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Płużnica w 2024 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 11 ust. 1 i 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez: Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, Stowarzyszenie Wąbrzeskie S.O.S. dla Zwierząt, ul. Plac Jana Pawła II, 87-200 Wąbrzeźno, dzierżawców obwodów łowieckich: Wojskowe Koło Łowieckie „BAŻANT”, Ostrowo 43, 87-214 Płużnica, Koło Łowieckie im. Wojskiego, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz, Koło Łowieckie „ Bażant”, ul. Partyzanta 1 , 87-200 Wąbrzeźno, Koło Łowieckie WIENIEC, ul. B. Szczuki 9/9, 87-200 Wąbrzeźno, Koło Łowieckie „Darz Bór” , ul .M. Curie-Skłodowskiej 53, 87-100 Toruń, Koło Łowieckie Leśników „Darz Bór” ul. Mickiewicza 9, 87-100 Toruń, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXII/470/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 marca 2024


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Płużnica w 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 11 ust. 1 i 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez: Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, Stowarzyszenie Wąbrzeskie S.O.S. dla Zwierząt, ul. Plac Jana Pawła II, 87-200 Wąbrzeźno, dzierżawców obwodów łowieckich: Wojskowe Koło Łowieckie „BAŻANT”, Ostrowo 43, 87-214 Płużnica, Koło Łowieckie im. Wojskiego, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz, Koło Łowieckie „ Bażant”, ul. Partyzanta 1 , 87-200 Wąbrzeźno, Koło Łowieckie WIENIEC, ul. B. Szczuki 9/9, 87-200 Wąbrzeźno, Koło Łowieckie „Darz Bór” , ul .M. Curie-Skłodowskiej 53, 87-100 Toruń, Koło Łowieckie Leśników „Darz Bór” ul. Mickiewicza 9, 87-100 Toruń, uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płużnica na 2024 r. stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Treść uchwały (397kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2113 z dnia 2024-04-03

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (5 kwietnia 2024, 09:02:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 303