NULL string(0) ""

Uchwała nr II/5/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 21 maja 2024w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Płużnica i ustalenia ich liczebności.Na podstawie § 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 42 ust. 1 Statutu Gminy Płużnica (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z 2018 r. poz. 5303, z 2021 r. poz. 1223 i poz. 7056, z 2024 r. poz. 2114) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/5/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 maja 2024


w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Płużnica i ustalenia ich liczebności.

Na podstawie § 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 42 ust. 1 Statutu Gminy Płużnica (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z 2018 r. poz. 5303, z 2021 r. poz. 1223 i poz. 7056, z 2024 r. poz. 2114) uchwala się, co następuje:


§ 1. Powołuje się stałe komisje Rady Gminy Płużnica i ustala się ich liczebność:
1) Komisja Rewizyjna – 3 osoby;
2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 4 osoby;
3) Komisja Budżetowa - 5 osób;
4) Komisja Rozwoju Gospodarczego – 5 osób;
5) Komisja Spraw Społecznych – 4 osoby.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (209kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (27 maja 2024, 12:01:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 131