NULL string(0) ""

Uchwała nr II/7/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 21 maja 2024w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Płużnica.Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) w związku z § 42 ust. 1 Statutu Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5303, z 2021 r. poz. 1223 i 7056, z 2024 r. poz. 2114) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/7/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 maja 2024


w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Płużnica.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) w związku z § 42 ust. 1 Statutu Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5303, z 2021 r. poz. 1223 i 7056, z 2024 r. poz. 2114) uchwala się, co następuje:


§ 1. Stwierdza się, że w głosowaniu jawnym Rada Gminy wybrała:
1) Radnego Józefa Kurzyńskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
2) Radną Justynę Szumachowską na Przewodniczącą Komisji Skarg Wniosków i Petycji;
3) Radnego Zbigniewa Majewskiego na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego;
4) Radnego Krzysztofa Świerczyńskiego na Przewodniczącego Komisji Budżetowej;
5) Radną Karolinę Piątek na Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (223kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (27 maja 2024, 12:57:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 185