Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.6.2024

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad inwestycją:
Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo. 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) w zakresie Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 
W celu prawidłowego przygotowania oferty i zapoznania się z zakresem usługi nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zapoznać się z dokumentami z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych ww. przedsięwzięcia. Dokumenty, o jakich mowa powyżej dostępne są na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/893508  

2. Termin składania ofert: 22 marca 2024 r. do godz. 10:00

3. Wykonawca może złożyć ofertę:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego - w punkcie obsługi klienta, w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres Zamawiającego tj.: Urząd Gminy w Płużnicy, Płużnica 60, 87 - 214 Płużnica. Zamawiający nie przewiduje przyjmowania ofert w innym miejscu niż w punkcie obsługi klienta. Wymóg ten dotyczy również przesyłek nadawanych za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub kurierskiej;
2) przesłać na adres Zamawiającego tj.: Urząd Gminy w Płużnicy, Płużnica 60, 87 - 214 Płużnica.

Zapytanie ofertowe (958kB) pdf

Formularz ofertowy (53kB) word

Oświadczenie o nie podlegniu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa (58kB) word

Wykaz osób (52kB) word

Wzór umowy (156kB) word

Informacja z otwarcia ofert (450kB) pdf

Informacja o wyborze oferty (392kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Wiśniewska (20 marca 2024)
Opublikował: Agata Kowalik (20 marca 2024, 09:58:25)
Podmiot udostępniający: Gmina Płużnica

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (25 marca 2024, 14:42:51)
Zmieniono: Informacja o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 399