Informacja Wójta Gminy Płużnica dot. udostępnienia spisu wyborców

INFORMACJA
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA 
Z DNIA 5 MAJA 2014 ROKU 

DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA SPISU WYBORCÓW

W związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego w dniach od 5 do 19 maja br. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00 w pokoju nr 2 Urzędu Gminy będzie udostępniony do wglądu (na pisemny wniosek) spis osób upoważnionych do głosowania. 
Udostępnienie spisu wyborców do wglądu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu.

Wójt Gminy
Marcin Skonieczka

metryczka


Wytworzył: Agata Kowalik (6 maja 2014)
Opublikował: Agata Mika (6 maja 2014, 16:07:35)

Ostatnia zmiana: Agata Mika (8 maja 2014, 15:11:46)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1425