Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Toruniu II
z dnia 24 września 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Płużnica obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Toruniu II informuje, co następuje:

§ 1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 września 2018 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Płużnicy do niżej wymienionych komisji wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 1, w liczbie 1,
- Nr 2, w liczbie 1,
- Nr 3, w liczbie 1,
- Nr 4, w liczbie 1,
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Nr 4, w liczbie 1,

§ 2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Płużnicy.

§ 3 Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Toruniu II
Tomasz Brzezicki

metryczka


Wytworzył: Komisarz Wyborczy w Toruniu II (24 września 2018)
Opublikował: Magdalena Szczepanik (24 września 2018, 10:17:53)
Podmiot udostępniający: Gmina Płużnica

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1007