POŻYTEK PUBLICZNY

POŻYTEK PUBLICZNY

Ogłoszenie konkursu 2010 rok

Wójt gminy Płużnica na podstawie art. 13 w związku z art. 4 ust.1 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert dla [...]

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Wójt gminy Płużnica na podstawie art. 13 w związku z art. 4 ust.1 pkt 11ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert dla [...]

metryczka