Wyniki konkursu

Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

W ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy Płużnica otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania „Wymiana międzynarodowa Polska-Ukraina dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica”, podaje się do informacji, iż pozytywnie została rozpatrzona następująca oferta:

1. Stowarzyszenia Młodych gminy Płużnica- 5.500 zł
Wymienione oferty zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalnymi spełniały wszystkie wymogi oferenta. Rozpatrzenia ofert dokonał Wójt Gminy Płużnica.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Płużnica (18 września 2007)
Opublikował: Mariusz Bartosik (18 września 2007, 15:39:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3438