Ogłoszenie konkursu 2011

Wójt gminy Płużnica na podstawie art. 13 w związku z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Treść ogłoszenia (62kB) word

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (28 kwietnia 2011)
Opublikował: Mariusz Bartosik (17 maja 2011, 12:34:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4559