Ogłoszenie konkursu 2012

Wójt Gminy Płużnica na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie.

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (7 marca 2012)
Opublikował: Mariusz Bartosik (7 marca 2012, 14:31:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4499