Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.37.2022
wartość: nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
termin składania ofert: 30 grudnia 2022  09:30
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023 - III postępowanie

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.33.2022
wartość: nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
termin składania ofert: 20 grudnia 2022  09:30
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty 

zamówienie na:

Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo - III postępowanie.

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.31.2022
wartość: nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
termin składania ofert: 29 listopada 2022  09:30
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty  

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Cyfrowa gmina.

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.28.2022
wartość: nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
termin składania ofert: 16 listopada 2022  09:30
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty  

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.22.2022
wartość: nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ust
termin składania ofert: 12 października 2022  09:30
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty 

zamówienie na:

Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR. Zakup akcesoriów komputerowych.

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.24.2022
wartość: nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
termin składania ofert: 5 października 2022  09:30
wynik postępowania: Informacja o wyborze i unieważnieniu 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 070106C od km 0+000 do km 2+302 – II postępowanie

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.18.2022
wartość: nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
termin składania ofert: 9 września 2022  09:30
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty  

zamówienie na:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.16.2022
wartość: nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
termin składania ofert: 11 sierpnia 2022  09:30
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty  

zamówienie na:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica – II postępowanie.

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.15.2022
wartość: nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ust
termin składania ofert: 2 sierpnia 2022  09:30
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty  

zamówienie na:

Usługa cateringu – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.14.2022
wartość: nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ust
termin składania ofert: 20 kwietnia 2022  09:30
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty  

zamówienie na:

Wsparcie dzieci z rodzin po pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGR

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.10.2022
wartość: nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ust
termin składania ofert: 6 kwietnia 2022  09:30
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty  

zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych - kruszywo.

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.8.2022
wartość: nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
termin składania ofert: 31 marca 2022  09:30
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty 

zamówienie na:

WYPOSAŻENIE KUCHNI PRZEDSZKOLA W PŁUŻNICY

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.3.2022
wartość: nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ust
termin składania ofert: 4 marca 2022  09:30
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice.

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: GPI.271.1.2022
wartość: nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ust
termin składania ofert: 27 stycznia 2022  08:30
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty  

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)