Gminny Program Profilaktyki

Gminny Program Profilaktyki

Gminny Program Profilaktyki

Uchwała nr XXXII/255/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. [...]

metryczka