Budownictwo

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Płużnicy
Płużnica 60, 87-214 Płużnica
parter, pok. nr 5
Bożena Lewandowska
tel. 56 6875212
e-mail: b.lewandowska@pluznica.pl

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zmianę przeznaczenia gruntu i spoprządzenie miejscowego planu, kierowany do Rady Gminy,
  • mapa działki, której dotyczy wniosek w skali 1:1000 z wypisem z rejestru gruntów.


Uwaga:
Termin załatwienia wynosi: 12 - 18 miesięcy

Opłaty:

  • bez opłat

2. Decyzja o warunkach zabudowy

Wymagane dokumenty:

  • mapa zasadnicza lub katastralna terenu, którego dotyczy wniosek w skali 1:500 lub 1:1000 w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 (aktualną mapę można uzyskać z zasobów geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie).


Uwaga:
Ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy wymaga każda zmiana zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Opłaty:

  • wniosek - 5 zł
  • za każdy załącznik - 0,50 zł
  • decyzja - 100 zł

metryczka


Wytworzył: Bożena Lewandowska (11 października 2004)
Opublikował: Magdalena Szczepanik (13 października 2004, 11:51:40)

Ostatnia zmiana: Magdalena Szczepanik (1 sierpnia 2018, 13:06:37)
Zmieniono: uzupełnianie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16131