Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Informacja Wójta Gminy Płużnica dot. udostępnienia spisu wyborców

INFORMACJAWÓJTA GMINY PŁUŻNICA Z DNIA 5 MAJA 2014 ROKU DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA SPISU WYBORCÓWW związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego w dniach od 5 do 19 maja br. od poniedziałku do [...]

Zarządzenie ws. powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr OA.0050.41.2014 Wójta Gminy Płużnica w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych [...]

Informacja dot. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 KW, powołania członków obwodowych komisji wyborczych dokonuje się najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów. W związku z powyższym informuję pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez [...]

Komunikat

Komunikat o terytorialnym zasięgu działania oraz składzie, siedzibie i dyżurach Rejonowej Komisji Wyborczej nr 2 w Toruniu [...]

Obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy [...]

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr OA.0050.25.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 3 kwietnia 2014 r.w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego [...]

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego [...]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Przekazywanie informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnymArt. 37a.§ 1. Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie [...]

Aktualny podział Gminy Płużnica na obwody głosowania

W oparciu o regulacje Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112) uległ zmianie dotychczasowy podział Gminy Płużnica na obwody głosowania. Aktualny podział Gminy Płużnica na obwody [...]

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego [...]

metryczka