Rejestr skarg i wniosków

Miejsce załatwienia sprawy: 
Urząd Gminy w Płużnicy
I piętro, sekretariat, pok. nr 16

Pisemne skargi i wnioski można składać:
- osobiście: w sekretariacie Urzędu Gminy I piętro, pok. nr 16,
- za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd Gminy w Płużnicy, Płużnica 60, 87-214 Płużnica,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@pluznica.pl.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Osobiste przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w Urzędzie Gminy w Płużnicy w godzinach pracy Urzędu.

Rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu Gminy prowadzi Sekretarz Gminy, który nadzoruje organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (18 maja 2011)
Opublikował: Mariusz Bartosik (18 maja 2011, 11:01:13)

Ostatnia zmiana: Magdalena Szczepanik (23 listopada 2018, 12:01:52)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12505