Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Plan przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Płużnica w 2024 roku. [...]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Płużnica w 2023 roku. [...]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Płużnica w 2022 roku. [...]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Płużnica w 2021 roku. [...]

Plan przeprowadzenia postępowań w 2020 roku

Plan przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Płużnica w 2020 roku. [...]

Plan przeprowadzenia postępowań w 2019 roku

Plan przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Płużnica w 2019 roku. [...]

Plan przeprowadzenia postępowań w 2018 roku

Plan przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Płużnica w 2018 roku. [...]

Plan przeprowadzenia postępowań w 2017 roku

Plan przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Płużnica w 2017 roku. [...]

metryczka