ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Płużnica:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl Obecna funkcjonalność skrzynki jest nieustannie poszerzana. Pieczę nad tym procesem sprawuje Departament ds. Informatyzacji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Aby używać systemu ePUAP do korespondencji z Urzędem Gminy w Płużnicy należy:

 1. Dokonać rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl - (konto jest bezpłatne).
 2. Ze strony głównej platformy ePUAP przejść do zakładki Katalog Usług i wyszukać podmiot: Urząd Gminy w Płużnicy (Województwo Kujawsko-Pomorskie,  powiat wąbrzeski). 
 3. Następnie po dokonaniu wyboru podmiotu pojawi się okno ze spisem dokumentów elektronicznych jakie można aktualnie przesyłać drogą cyfrową do danego urzędu. W chwili obecnej znajduje się tam formularz wniosku o charakterze ogólnym, stopniowo dostępność kolejnych formularzy będzie poszerzana w miarę rozwoju projektu. Po wybraniu odpowiedniej pozycji i zaznaczeniu opcji Szczegółowe Informacje zostaną Państwo przekierowani do strony z opisem danego dokumentu. Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja Przejdź do formularza, po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego.
 4. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Po podpisaniu wybierają Państwo opcję Wyślij.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu  on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu pn. 7.30-15.30, wt. 7.30-16.30, śr. 7.30-15.30, czw., pt. 7.30-15.00)do sekretariatu pok. 7A na następujących nośnikach danych:
  a. Dyskietka 1,44 MB
  b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  c. Płyta CD-RW
  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
 2. Akceptowane formy załączników to:
  DOC, RTF
  XLS
  CSV
  TXT
  GIF, TIF, BMP, JPG
  PDF
  ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bartosik (9 maja 2008)
Opublikował: Mariusz Bartosik (9 maja 2008, 10:54:07)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (13 maja 2008, 10:26:36)
Zmieniono: zmiana wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11624