Karta dużej rodziny

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Płużnicy
Płużnica 60, 87-214 Płużnica
Punkt Obsługi Klienta parter,
Karolina Zielińska
tel. 56 6875215
e-mail: k.zielińska@pluznica.pl

  • Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu oraz wieku dzieci.
  • Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.
  • Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.
  • Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przypadku, gdy wnioskodawca ma rodzinę wielodzietną składającą się z dzieci dorosłych i niepełnoletnich lub uczących może otrzymać kartę dla dzieci niepełnoletnich/uczących się tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku ma utrzymaniu co najmniej troje takich dzieci. W przypadku, gdy tylko jedno lub dwoje dzieci spełnia powyższy warunek karta nie zostanie im przyznana. Wówczas kartę otrzymają wyłącznie rodzice.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. W przypadku, zgubienia, kradzieży lub w inny sposób utracenia karty, można złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu.
Duplikat KDR wydawany jest na wniosek członka rodziny wielodzietnej i podlega opłacie w wysokości 9,40zł.
Wnioskodawca jest zobowiązany dokonać opłaty za wydanie duplikatu Karty w wysokości 9,40 zł na konto Urząd Gminy w Płużnicy
Bank Spółdzielczy w Brodnicy
Nr konta: 36 9484 1033 2305 0321 5218 0001

Informacje o KDR

Wyszukiwanie zniżek KDR Zniżki

Wnioski i oświadczenia Dokumenty do pobrania

metryczka


Wytworzył: Magdalena Szczepanik (12 września 2014)
Opublikował: Magdalena Szczepanik (12 września 2014, 09:21:00)
Podmiot udostępniający: Gmina

Ostatnia zmiana: Magdalena Szczepanik (9 grudnia 2019, 14:23:42)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4791